top of page

Редактор:
AH Textil & Consulting GmbH
На Pavillonsberg 9a
D-21385 Амелингхаузен

Главен изпълнителен директор:
Рене Констиен

Контакт:
info@ah-textil.de
T: +49 (0) 4132 1212
F: +49 (0) 4132 910886

Търговския регистър:
Окръжен съд Люнебург - HRB 201320

USt-IdNr:
DE 814977844

Правна информация:
Въпреки внимателното проучване на публикуваното съдържание, не може да се даде гаранция за коректността на информацията. Всяка отговорност за вреди, които възникват пряко или косвено от използването на този уебсайт, е изключена, освен ако те не се основават на умисъл или груба небрежност.

Ако този уебсайт се отнася до уебсайтове, управлявани от трети страни, AH Textil & Consulting GmbH не поема отговорност за тяхното съдържание.

Авторски права:
© AH Textil & Consulting GmbH, Амелингхаузен
Всички права запазени, текст, изображения, графики и анимации са обект на защита на авторските права.

Съдържанието на този уебсайт не може да се копира, разпространява, променя или прави достъпно за трети страни за търговски цели без предварително съгласие.

bottom of page